brouk  pohoda
                                     
   
1. l     o   a   1. namáhavá práce  
2.       i   š 2. Obr,který se sice vychloubal, ale byl přemožen  
3.         t   3. vát  
4.       o   a 4. událost, kterou prožil Noe  
5.   n       5. projev zlosti, nad kterým by nemělo zapadnout slunce  
6. l       m   s 6. opak štědrosti  
7.     n   c   7. otec tam poslal pracovat dva syny, jeden řekl: "půjdu",ale nešel; druhý."nepůjdu",ale šel
8.       t   8. Pán Bůh ho tak miloval, že dal svého jediného Syna…  
9. s   r       9. pokušitel chce, abychom ho měli, ale nemusíme ho mít  
10. s       o   10. odvaha  
11.     m     n 11. silák, který holýma rukama zabil lva   
12.     b     12. nechtěl prodat králi Achabovi svou vinici  
13.         i     a 13. rozhovor s Bohem  
14.   o       14. jeden člověk ho spěchal koupit kvůli vzácnému pokladu  
15.     b   í   15. Jákob ho viděl ve snu  
   
  Tajenka:  
  večer byly všechny stejné, ráno se ale na jedné objevily.... tajenka.    
   
  Pán Bůh tím potvrdil, kdo bude v Izraelském lidu knězem  
                                     

zpět