Křížovka  3                                   radost               bezec       

                                 
1         S   1 Opak síly  
2 T   M     2 Chtěl se o skutečnosti přesvědčit vlastníma rukama  
   3         D   3 Lesní i zahradní ovoce  
 4  S       A 4 Rozvážný muž na ní postaví svůj  dům  
5         5 Opak smíchu  
6   O       K   6 Osmá egyptská rána  
7     V     7 Zvítězil nad obrem  
8     A    I   8 Přibližovat se vleže   
9           A   9 Otec Izáka  
10     O         10 Vyřizoval slova od Hospodina  
                       
   
  V tajence jsou dva muži, i když žili blízko sebe,
  rozdělila je veliká propast        
            zpět