Úvodní strana      Vše o sboru      Dětem      Mládež      Galerie     

Kázání:  

Ageus 1. čtení: Efez. 2,17-22 text kázání: Ageus 1.kap.
Bileámova cesta 1.čtení. 2.Pt 2,15-16; 2.čtení: Zj 2,12-17 text kázání: Nu 22,7-35
Bratrská láska 1. čtení Dt 7,6-8 text kázání:  1. J 4,7-12
Izák tvůrce pokoje 1. čtení: Gn 26,12 -33 text kázání: Fp 4,5
Na břehu rudého moře   1. čtení: Ex 14. a 15. text kázání: Ex 14,5-16.21-23.26-29.31  
Nenaslouchali 1.čtení: Ex5,1-9.20-23;10,21-29 text kázání: Ex 5,17; 6,9; 9,35
Odpověď řeckým poutníkům 1. čtení: Gn28,8-12 text kázání: J 10,10; J 12,20-26
Svévole 1. čtení: 2.Tm 3,1-5 text kázání: Za 5,5-11
Nezapomínej na dobrodiní 1.čtení: Ef 2,1-10 text Ž 103, 1-5
Co s únavou? 1.čtení: Jer 31,23-33 text: Mt 11,28-30
Daniel 7. kapitola čtení:  Zj. 13.kap. 1-10      Dan,7.1-8; 15-28
Nalezne Syn člověka na zemi víru? 1. Mojžíšova 19,12 - 26 Lu 17,20-37 a 18,1-8
Jeremjáš 4. kap. Jr 4. kap. 1- 4                            1. čtení Mt. 7, 13-24.